Tropische ziektes

Knokkelkoorts

Knokkelkoorts ('dengue') is verbonden met een virus (arbovirus) dat wordt overgebracht door de steekmug ('aedes'). Knokkelkoorts rukt snel op in Latijns-Amerika en Azië, en in geringere mate in Afrika. De ziekte veroorzaakt een griepsyndroom. Ze manifesteert zich eerst met een huiduitslag van kleine rode puistjes, en gaat gepaard met grote vermoeidheid en spierpijn. Er bestaat geen vaccin en evenmin een doeltreffend geneesmiddel*. Men kan alleen maar naar paracetamol grijpen tegen de koorts en naar ontstekingwerende middelen tegen de spierpijn.

Er wordt nadrukkelijk aangeraden om overdag maatregelen te nemen tegen muggenprikken.

Chikungunya

Chikungunya is verbonden met een ander virus (arbovirus) dat wordt overgebracht door de steekmug of 'aedes' (van het type aedes aegypti of aedes albopictus, ook 'tijgermug' genoemd). Het chikungunyavirus (CHIKV) heeft al miljoenen mensen besmet in Afrika, Azië en sinds kort ook in Europa. De eerste besmettingshaard werd in de zomer van 2007 geïdentificeerd in de Italiaanse streek Emilia Romagna.
Volgens onderzoek van de ECDC-entiteit voor wetenschappelijk advies* breidt de mogelijke habitat van dit insect zich elk jaar uit, afhankelijk van vochtigheid en warmte.
Deze ziekte is vergelijkbaar met knokkelkoorts en wordt gekenmerkt door koorts en artritis. Dezelfde behandeling als voor knokkelkoorts wordt aangeraden.

Er wordt nadrukkelijk aangeraden om overdag maatregelen te nemen tegen muggenprikken.

Gele koorts

De aedes aegypti - de meest verspreide 'huissoort' van de mug in de intertropische gordel van Amerika en Afrika - is de belangrijkste overdrager van de gele koorts.

Zij steekt overdag, vooral 's morgens en in de late namiddag. Vooral reizigers lopen risico om de ziekte op te doen. De symptomen zijn in 90% van de gevallen vergelijkbaar met die van de griep. In 10% van de gevallen lijdt het slachtoffer aan geelzucht. Vandaar ook de naam!
De WGO* hamert op vaccinatie voor alle reizigers die naar risicogebieden trekken. Dit is de enige ziekte waarvoor een officieel vaccinatiedocument (geel boekje) voorgelegd moet worden bij het betreden of verlaten van zones waar de gele koorts woedt. Alleen erkende centra zijn bevoegd om deze vaccinatie toe te dienen. Een opvolgspuitje om de 10 jaar wordt aangeraden.

Malaria

De malariamuskiet ('anofeles'), een muggensoort die gedijt in tropische en subtropische streken (gekenmerkt door een warm en vochtig klimaat), is de belangrijkste overdrager van malaria. Malaria is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de malariaparasiet ('plasmodium falciparum') en die fataal kan zijn.
Malaria woedt in meer dan 100 landen maar komt zelden voor vanaf een hoogte van 1.500 m.
Het vrij kleine vrouwtje van de malariamuskiet is actief vanaf zonsondergang tot zonsopgang. Ze steekt binnenshuis en maakt nauwelijks geluid!
De incubatietijd varieert meestal van 10 dagen tot 4 weken.
De meest courante symptomen zijn koorts, hoofdpijn, een griepgevoel, uitputting, braken en diarree. Onmiddellijk medische bijstand ter plaatse is noodzakelijk!
Geen enkel preventief geneesmiddel is 100% doeltreffend. Dat is de reden waarom diverse maatregelen in aanmerking komen. Sommige behandelingen zijn immers meer aangepast dan andere, afhankelijk van de risico's tijdens je verblijf.
Die risico's zijn onder meer afhankelijk van het land, de bezochte streken, het seizoen, de verblijfsduur en het type van de reis.
De WGO raadt reizen in endemische gebieden af aan zwangere vrouwen en aan gezinnen met baby's en/of jonge kinderen.
Geen enkel geneesmiddel is 100% doeltreffend, maar de inname van geneesmiddelen vóór, tijdens en na je verblijf is onmisbaar. Raadpleeg je huisarts, een erkend vaccinatiecentrum of het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (cf. de pagina Nuttige Links).

*Raadpleeg de websites:

  • Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen: www.itg.be
  • Wereldgezondheidsorganisatie (WGO): www.who.int/ith
  • 'Climate change and communicable diseases in the EU Member States. Handbook for national vulnerability, impact and adaptation assessments.' ('klimaatsverandering en besmettelijke ziektes in de EU-lidstaten. Handboek voor inschatting van nationale kwetsbaarheid, impact en aanpassing.') Gecoördineerd door Jan Semenza en Jonathan Suk van de afdeling 'Future Threats and Determinants' van de ECDC-entiteit voor wetenschappelijk advies, ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) - 2010: www.ecdc.europa.eu. Le Soir - Frédéric Sourmois - 16-11-2009 - p. 13.

Hepatitis A

Deze besmetting wordt veroorzaakt door een virus dat - eenmaal in het organisme - de leverfunctie ontregelt. Het virus is aanwezig in voedsel en drank of op besmette voorwerpen. Vooral weekdieren (oesters en mosselen) verdienen grote waakzaamheid.
In de meeste gevallen blijft deze aandoening goedaardig, maar soms eist ze een lange herstelperiode.
Ongeacht de duur en de omstandigheden van het verblijf adviseert de WGO alle reizigers die naar Azië/Oceanië, Afrika (ook Noord-Afrika), Latijns-Amerika en zelfs naar Oost-Europa of het Nabije- en het Midden-Oosten trekken, om het nodige te doen om zich te beschermen tegen hepatitis A*.
De enige doeltreffende oplossing is vaccinatie. De behandelende arts kan het nodige doen.
Het verdient bijzondere aanbeveling om kinderen en adolescenten, geboren uit immigratie, in te enten* voordat ze naar het land van herkomst reizen.

*Raadpleeg de website:

Hepatitis B

Deze besmetting wordt eveneens veroorzaakt door een zeer besmettelijk virus. Het virus ontwikkelt zich in de lever en ontwricht de werking hiervan. Dit leidt tot symptomen zoals zware vermoeidheid, geelzucht, ontkleuring van de ontlasting, intens gele verkleuring van de urine. Het virus wordt van de ene persoon op de andere overgedragen via lichaamsvocht zoals bloed, urine, tranen, zweet of sperma.
Er bestaat een vaccin om zich tegelijk tegen hepatitis A en tegen hepatitis B te beschermen.

*Raadpleeg de website:

  • www.health.fgov.be/CSS_HGR ---> klik voor advies en aanbevelingen - zoekterm: vaccin

Buiktyfus

Buiktyfus (ook tyfus, tyfuskoorts of tyfeuze koorts genoemd) wordt veroorzaakt door de 'salmonella typhi'-bacterie. De overdracht gebeurt door inname van besmet voedsel of water, en door contact tussen menselijke uitwerpselen en de mond. Buiktyfus is een ernstige infectie en uit zich via koorts, rode vlekken en een uitgesproken gevoel van onpasselijkheid. Vaccinatie wordt aangeraden met het oog op een langdurige 'avontuurlijke' reis.
De vaccinatie beschermt niet in 100% van de gevallen. Dat is een reden te meer om de hygiënische maatregelen te respecteren die voor alle reizigers gelden.

Meningitis (hersenvliesontsteking) door meningokokken

Deze besmettelijke ziekte* wordt gekenmerkt door de aantasting van de vliezen rond de hersenen. Tal van bacteriën zijn de mogelijke boosdoeners, maar de 'haemophilus influenzae', de 'meningokok' en de 'pneumokok' zijn de meest geduchte.
Heb je een reis naar een risicogebied in het verschiet, maak dan gebruik van het vaccin dat bestaat tegen vier soorten meningokokken.
Vraag advies aan je behandelende arts.

*Raadpleeg de websites:

Schistosomiasis

Schistosomiasis (ook 'bilharziose' genoemd) is een verminose (ziekte veroorzaakt door parasitaire wormen) met zoetwaterslakken als belangrijkste overbrengers. Men kan deze ziekte oplopen door contact met besmet water. Zwemmen in stilstaand zoet water en rivieren is daarom te mijden.
Koorts, diarree en buikpijn zijn de belangrijkste symptomen. Er bestaat geen vaccin tegen deze ziekte. Dat is een reden te meer om de hygiënische maatregelen te respecteren die voor alle reizigers gelden.
Deze ziekte* woedt vooral in Subsaharaans Afrika, Egypte en Centraal-China.

*Raadpleeg de websites:

  • Vaccins: www.health.fgov.be/CSS_HGR ---> klik voor advies en aanbevelingen - zoekterm: vaccin

 

 
Takeda   Privacy - Gebruiksvoorwaarden - Wedstrijdreglement