Gebruiksadvies

Naargelang de gekozen vorm, verstuif of breng Moustimug aan op alle onbedekte lichaamsdelen.

Niet rechtstreeks op het gezicht aanbrengen.
Bij gebruik op het gezicht: het product op de handen aanbrengen vooraleer op het gezicht aan te brengen.

Voorzorgsmaatregelen:

  • Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.
  • Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen.
  • Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product niet inademen.
  • Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren.
  •  De verpakking goed sluiten. Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

In Europa

  • Gebruik voor kinderen vanaf 13 jaar Moustimug® op basis van DEET 20%.

In risicogebieden

  • Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar, gebruik Moustimug® op basis van DEET maximum 9,5%.
  • Voor kinderen vanaf 13 jaar, gebruik Moustimug® op basis van DEET maximum 30%.
  • Moustimug® op basis van DEET 50% is alleen geschikt voor volwassenen.
  • Voor ZWANGERE VROUWEN en JONGE KINDEREN, vraag raad aan uw huisarts.

 

MoustimugDe anti-mug reflex
Gebruik afweermiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.